Systémy METER MIX pro zalévání elektroniky
Zalévání a pouzdření
Dávkovací řešení pro elektronický průmysl

Zalévání elektroniky

Zapouzdřování a zalévání komponentů do epoxidové pryskyřice bez vzduchových bublin

Zalévací hmoty jako je např. epoxidová pryskyřice, hrají významnou roli ve výrobě elektronických a elektrických komponentů. Jejich úkolem je ochrana součástek před vlhkem, prachem a technickým poškozením. Epoxidová pryskyřice je směs dvou složek - pryskyřice a tvrdidlo s plnivem. Při zpracování se každá složka nalije do jednoho ze dvou zásobníků dávkovacího systému, který je následně smíchá přesně podle daného směšovacího poměru. Kvůli potřebě snížit viskozitu zalévací pryskyřice a usnadnit tak její tok systémem, je při zpracování často nutné zajistit vyšší teplotu. Zalévací systémy si s tímto požadavkem poradí přidáním výhřevového elementu na zásobníky, hadice, čerpadla a jiné potřebné části.

 

Stejně jako jakýkoli jiný výrobní proces, i zalévání závisí na pečlivém zvážení několika faktorů. Jak již bylo zmíněno, pryskyřice musí mít správnou teplotu, aby její viskozita vyhovovala potřebám dané aplikace. Snad nejdůležitější je však to, aby bylo za každou cenu zabráněno vytváření vzdychových bublin v materiáu a v prostorách okolo komponentu. Toho můžeme docílit správnou konfigurací dávkovacího systému.

 

Dávkovací a směšovací systémy Meter Mix® uživateli poskytují vše potřebné k bezchybnému zalévání elektrokomponentů. Byly vyvinuty pro konzistentní zpracování zalévacích hmot s nízkou až vysokou viskozitou (epoxidové pryskyřice, polyuretany, silikony) bez vzduchových bublin. Vysoká kvalita naší technologie je postavená na více než 30 letech zkušenosti s vývojem a výrobou dávkovacích zařízení.

Zalévání

Nejoblíběnější řešení našich zákazníků pro zalévání