Dávkovací systém METER MIX pro průmyslové lepení a utěsňování
Lepení a utěsňování
Pevné a trvanlivé spoje pro Vaše komponenty

Lepení a utěsňování

Odměřování, míchání a dávkování dvousložkových epoxidů, PU a silikonů

Ať už se podíváme na jakýkoli průmysl - elektronika, automotive, či letectví - je celkem patrné, že adhezivní spojování, neboli lepení, vytěsnilo ostatní tradiční metody spojování, jako např. sváření nebo šroubování. O tom vypovídá například moderní výroba automobilů. Dnes se při produkci jednoho kusu spotřebuje v průměru až 18kg lepidlových hmot. Stejně je na tom elektronický průmysl, který se při zalévání a utěsňování komponentů také spoléhá na lepidla. V každém případě je lepení vcelku komplexní proces, vyžadující značnou míru odborné znalosti. Materiáloví výrobci neustále pracují na nových složeních lepdilových hmot a často je přitom dokonce vyvíjí přímo na míru specifickým aplikacím a zákazníkům. V mnoha případech je lepení jediná možná cesta, jak vytvořit pevný spoj mezi moderními materiály.
 

Lepení epoxidovou pryskyřicí, polyuretanem a silikonem

Adhezivní hmoty mohou být na bázi epoxidové pryskyřice, silikonu, polyuretanu nebo metakrylátu. Zároveň mohou mít jedno nebo vícesložkovou formu. Vícesložková lepidla se dávkují a směšují dávkovacími zařízeními podle přesně stanoveného směšovacího poměru. Polyuretanová lepidla jsou často využívána k utěsnění komponentu, jejich zpracování je nenáročné a disponují velmi vysokou chemickou odolností. Nejčastěji se však v průmyslu setkáváme s epoxidovými lepidly. Dají se velmi dobře zpracovat při pokojové teplotě a jsou velmi odolná.
 

Dávkování metakrylátových lepidel

Metakrylátové lepidové hmoty mají zpravidla velmi krátkou dobu zpracovatelnosti, což komplikuje jejich možnosti jejich zpracování. Na druhou stranu však nabízejí rychlé vytvrzení a obzvlášť vysokou pevnost. Představují tak výbornou alternativu pro spojování kovů, skla a durometrických plastů.
 

Předúprava a následná úprava komponentů

Ani ideální lepidlová hmota nepřilne na svůj komponent úplně snadno. V některých případech je nutné komponent před nanešením lepdila nejdřív upravit, například koronovým plamenem nebo kartáčováním. Následná aplikace lepidla pak může proběhnout formou bodových dávek, kontinálních dávek anebo nástřikem. Jakmile jsou komponenty slepeny, pokračují do vytvrzovacího systému, kde se např. infračervené světlo, ultrafialové světlo nebo vypalování postará o urychlení reakce v materiálu a umožní tak dřívější dostupnost komponentu pro další zpracování.

Lepení a utěsňování je opravdu vcelku náročný proces, v rámci kterého je nutné zohlednit mnoho faktorů. Vybraný materiál musí být dokonale vhodný pro danou aplikaci, parametry samotné aplikace musí být jasně a přesně definovány a v neposlední řadě je nutné, aby byl vybrán dávkovací systém, který je schopný zpracovat materiál přesně podle zadání. METER MIX® nabízí robustní a mnoha zákazníky ověřenou technologii, která se neustále vyvíjí v závislosti na pokrok v oboru lepení. Dávkovací systémy METER MIX® jsou cenově dostupným řešením pro zajištění stabilního procesu a kvality při zpracování lepidlových hmot.

Lepení a těsnění

Naše nejoblíbenější stroje pro lepení a těsnění