Privacy Policy

Version: 05/2023

1.   Jméno a kontaktní údaje na osobu odpovědnou za zpracování osobních údajů a podnikového inspektora ochrany osobních údajůact

Odpovědná osoba:

Hilger u. Kern GmbH
Käfertaler Straße 253
68167 Mannheim

Tel.: + 49 621 3705 0
Fax: + 49 621 3705 200

Náš podnikový inspektor ochrany osobních údajů je k zastižení na výše uvedené adrese, nebo na e-mailové adrese: datenschutz(at)hilger-kern-group.com

2.   Získávání a ukládání osobních dat a způsob a účel jejich použití

a) Při návštěvě internetové stránky

Při otevření naší internetové stránky prohlížeč, užívaný na vašem koncovém přístroji, automaticky odešle informace na server naší webové stránky. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. souboru protokolu. Bez vašeho přičinění se až do automatického vymazání uloží tyto údaje:

 • název vyvolaného souboru
 • datum a čas vyvolání
 • přenesené množství dat
 • hlášení, bylo-li vyvolání úspěšné
 • popis typu použitého internetového prohlížeče
 • použitý operační systém
 • stránka navštívená předtím
 • poskytovatel
 • vaše IP adresa

Uvedené údaje zpracujeme za těmito účely:

 • Poskytnutí bezproblémového směřování internetové stránky,
 • Zajištění pohodlného používání naší internetové stránky,
 • Vyhodnocení systémové bezpečnosti a stability,
 • a k dalším administrativním účelům.

Právním základem pro zpracování dat je čl. 6 ods.1 pís.f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených důvodů k získávání dat. Získané údaje v žádném případě nepoužijeme na to, abychom z nich vyvodili závěry o vaší osobě.

Kromě toho využíváme při návštěvě naší internetové stránky cookies a analytické a marketingové služby. Bližší vysvětlení najdete v č. 4 - 6 tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

b) Při použití našeho kontaktního formuláře

V případě jakýchkoli otázek máte možnost, spojit se s námi prostřednictvím formuláře na internetových stránkách. V takovém případě musíte uvést svů titul, příjmení, platnou e-mailovou adresu, zem, poštovní směrovací číslo a město, abychom věděli, kdo nám dotaz posílá a mohli na něj odpovědět. Další údaje můžete uvést dobrovolně.

Zpracování dat za účelem kontaktu s námi probíhá dle čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR na základě vašíkonkrétní poptávky.

Osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři budou po vyřízení vaší poptávky automatickyvymazány, pokud nebude existovat žádný další oprávněný důvod k jejich uchování (např.konkrétní zakázka).

c) Při použití našeho formuláře „Kvalifikovaná poptávka“

Pokud od nás chcete konkrétní nabídku, máte možnost spojit se s námi prostřednictvím formuláře „Kvalifikovaná poptávka“ na internetových stránkách. V takovém případě musíte uvést svů titul, příjmení, platnou e-mailovou adresu, zem, poštovní směrovací číslo a město, abychom věděli, kdo nám dotaz posílá a mohli na něj odpovědět. Další údaje můžete uvést dobrovolně.

Zpracování dat za účelem kontaktu s námi probíhá dle čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR na základě vašíkonkrétní poptávky.

Osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři budou po vyřízení vaší poptávky automatickyvymazány, pokud nebude existovat žádný další oprávněný důvod k jejich uchování (např.konkrétní zakázka).

3.   Postoupení osobních údajů

Vaše údaje nebudou třetím osobám poskytnuty za jiným, než níže uvedeným účelem.

Vaše osobní údaje budou třetím osobám poskytnuty pouze pokud:

 • jste k tomu dle čl. 6 ods.1 pís.a GDPR udělili vyslovené svolení,
 • je jejich postoupení dle čl. 6 ods. 6 pís. f GDPR nutné a není důvod předpokládat, že máte
  převažující zájem nepostoupit je z důvodu ochrany,
 • v případě, že existuje zákonná povinnost postoupit údaje ve smyslu čl. 6 ods. 1 pís. c
  GDPR,
 • a také, pokud je to ze zákona možné a ve smyslu čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR nevyhnutelné ke
  splnění smluvních závazků.

4.   Cookies

V určitých oblastech našich stránek používáme takzvané cookies. Díky těmto malým souborům lze váš počítač identifikovat během návštěvy naší internetové stránky jako technickou jednotku, abychom vám mohli ulehčit používání naší nabídky, a to i v případě opakovaných návštěv.

Zpravidla ale máte možnost nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli o výskytu cookies informováni a mohli je povolit nebo odmítnout, nebo mohli už uložené cookies vymazat.

Pro informace o změně nastavení se podívejte na funkci pomocníka vašeho internetového prohlížeče. Upozorňujeme vás, že jednotlivé funkce naší internetové stránce nemusí po deaktivaci
cookies fungovat.

Cookies neumožňují, aby server mohl číst soukromé údaje z vašeho počítače nebo informace uložené jiným serverem. Vašemu počítači nijak neškodí a neobsahují žádné viry.

Používání cookies se řídí čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR: zpracování slouží ke zlepšení funkčnosti naší stránky. Jsou proto nevyhnutelné ke chránění našich oprávněných zájmů.

5.   Používání Google Analytics

Používáme Google Analytics, reklamní analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Společnost Google je certifikovaná dohodou Privacy Shield což je zárukou, že se řídí evropskou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů
(viz https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání internetových stránek. Informace získané prostřednictvím cookies o vašem používání této stránky se zpravidla přenáší na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Díky aktivaci anonymizace IP na této internetové stránce zkrátí předem společnost Google v členských státech Evropské unie nebo v dalších smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru vaši IP adresu. Pouze ve výjimečných případech se na server Google přenese úplná IP adresa a zkrátí se až tam. Dle naší smlouvy společnosti Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání internetových stránek, k sestavení zpráv o aktivitách na internetových stránkách a službách spojených s používáním internetových stránek pro nás. IP adresa postoupená z vašeho prohlížeče prostřednictvím Google Analytics se nedává do souvislosti s dalšími daty od společnosti Google.

Ukládání cookies můžete zakázat příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme vás ale na to, že v takovém případě mohou být určité funkce této stránky omezeny.

Kromě toho můžete zabránit odesílání dat vytvořených soubory cookie, které souvisí s vaším používáním internetové stránky (vč. vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto dat společností Google, když si stáhnete a nainstalujete plug-in, který je k dispozici pod tímto odkazem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Bližší informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů najdete na https://www.google.com/analytics/terms/cz.html, resektive na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs 

Používání uvedených analytických nástrojů se řídí článkem 6 ods. 1 písm. f) GDPR: zpracování slouží k analýze používání a je proto potřebná k ochraně našich oprávněných zájmů.

6.   Používání marketingových služeb Google

Používáme marketingové a remarketingové služby (krátce „Marketingové služby Google”) společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Marketingové služby Google používají cookies, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují nám cíleně zobrazovat reklamu pro a na našich internetových stránkách, abychom uživatelům prezentovali inzerci, která potenciálně odpovídá jejich zájmům. Pokud se vám zobrazují např. reklamy na výrobky, o které jste se zajímali na jiných internetových stránkách, mluvíme tady o remarketingu. Za tímto účelem se na našich a jiných internetových stránkách s aktivními marketingovými službami Google, bezprostředně použije kód společnosti Google a na internetovou stránku se přidají tzv. (re-)marketingové značky.

Informace získané prostřednictvím cookies, resp. prostřednictvím značek o vašem používání této stránky, se zpravidla přenáší na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Díky aktivaci  anonymizace IP na této internetové stránce společnost Google v členských státech Evropské unie nebo v dalších smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru vaši IP adresu předem zkrátí. Data uživatelů jsou zpracovány v rámci marketingových služeb Google, takže v zásadě pod pseudonymem. To znamená, že společnost Google neukládá a nezpracovává např. jméno nebo e-mailovou adresu uživatelů, ale zpracovává relevantní data ve vztahu ke cookies v rámci pseudonymních uživatelských profilů. Z pohledu společnosti Google se tedy zobrazení nevztahují a nezobrazují konkrétně k identifikované osobě, ale k majiteli cookie, nezávisle na tom, jaká je jeho totožnost. To neplatí v případě, že uživatel společnosti Google vysloveně povolil zpracování dat bez pseudonymizace. Informace získané o uživateli prostřednictvím marketingových služeb Google jsou zprostředkovány společností Google a ukládají se na servery Google v USA.

K marketingovým službám Google, které používáme, patří mimo jiné i online marketingový program„Google AdWords“. V GoogleAdWords dostane každý zákazník AdWords jiný „konverzní  cookie“. Cookies tak nelze přes stránky zákazníků AdWords vysledovat. Informace získané pomocí  souboru cookie slouží k sestavování konverzních statistik pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro
konverzní sledování. Zákazníci AdWords mají přehled o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli najejich reklamu a byli přesměrování na stránku opatřenou značkou konverzního sledování.Nedostanou se k nim ale žádné informace, pomocí kterých by mohli identifikovat osobu uživatele.

Na základě marketingové služby Google „DoubleClick“ dokážeme zahrnout reklamy třetíchsubjektů. DoubleClick používá cookies, které umožňují společnosti Google a jejím partnerskýminternetovým stránkám zobrazovat reklamy na základě návštěv uživatelů na této internetovéstránce, resp. na jiných internetových stránkách.

Kromě toho můžeme použít „Správce značek Google“, k vytvoření a správě analýzy Google amarketingových služeb na našich internetových stránkách.

Další informace o využívání dat na marketingové účely společností Google najdete na stráncepřehledu: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs, prohlášení společnosti Google oochraně osobních údajů najdete pod odkazem https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Pokud nesouhlasíte s cílenou reklamou založenou na marketingových nástrojích společnosti Google, můžete využít možnosti nastavení a vyjádření výslovného nesouhlasu, které Google dávák dispozici: http://www.google.com/ads/preferences.

Použití uvedených marketingových nástrojů podléhá článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR: zpracování slouží ke zlepšení našich produktů a k vytvoření cílenější reklamy a je proto potřebné k ochraně našich oprávněných zájmů.

7.   Použití Leadinfo:

Společnost Leadinfo B.V., Rotterdam, Nizozemsko, která rozpoznává návštěvy společností na našich webových stránkách na základě IP adres a zobrazuje nám související veřejně dostupné informace, jako jsou názvy nebo adresy společností. Kromě toho společnost Leadinfo umisťuje dva soubory cookie první strany pro zajištění transparentnosti toho, jak naši návštěvníci používají naše webové stránky, a nástroj zpracovává domény z poskytnutých vstupů do formuláře (např. "leadinfo.com"), aby mohl korelovat IP adresy s firmami a vylepšit své služby. Další informace naleznete na adrese www.leadinfo.com. Na této stránce: www.leadinfo.com/en/opt-out máte možnost odhlášení. V případě odhlášení nebudou vaše údaje společností Leadinfo dále používány".

8.  Kdo má přístup k vašim osobním údajům?


Pro rychlejší a efektivnější komunikaci s našimi zákazníky a zájemci využíváme systém CRM společnosti

salesforce.com
Germany GmbH

Erika-Mann-Strasse 31

80636 Mnichov

K tomuto účelu je třeba uvést alespoň jednu platnou e-mailovou adresu. Další údaje, jako je jméno a příjmení, se mohou stát důležitými pro zpracování zákaznických transakcí, a proto jsou shromažďovány.

Uživatelské údaje budou společností salesforce.com použity pouze pro technické zpracování dotazů a nebudou předány třetím stranám.

Pokud společnost Salesforce zpracovává údaje v USA, nabízí prostřednictvím dohody Privacy Shield další záruku, že údaje budou použity v souladu s evropským právem na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active).
Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Salesforce: https://www.salesforce.com/de/company/privacy

a. Přihlášení k odběru newsletteru a použití kontaktních formulářů.

Při přihlašování k naší e-mailové službě a udělování přístupu k určitému obsahu pomocí formulářů Pardot používáme Pardot od společnosti Salesforce. Pardot umístí trvalý soubor cookie na příslušnou registrační stránku, pokud již na vašem zařízení není soubor cookie Pardot přítomen. Pokud jste již použili webovou stránku, která využívá službu Pardot, je možné, že soubor cookie Pardot již máte. Soubor cookie Pardot můžeme použít k analýze vašeho používání našich stránek, abychom je mohli neustále zlepšovat.
Společnost Pardot respektuje iniciativu "Nesledovat". Tuto možnost můžete nakonfigurovat ve svém prohlížeči. Pokud je tato možnost povolena, nebude Pardot používat sledování pomocí souborů cookie. Další informace o tom, jak Pardot zachází se soubory cookie, najdete v části "Soubory cookie a další funkce".
Pokud jste výslovně souhlasili v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO, budeme vaši e-mailovou adresu používat k pravidelnému zasílání našeho newsletteru. Pro zasílání newsletteru stačí uvést e-mailovou adresu. Vzhledem k našemu převažujícímu oprávněnému zájmu oslovit vás osobně v naší obchodní komunikaci shromažďujeme také vaše jméno a název společnosti. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu na konci každého newsletteru.
E-maily odesílané pomocí služby Pardot využívají technologie pro sledování. Tyto údaje používáme především k tomu, abychom zjistili, která témata vás zajímají, a to tak, že sledujeme, zda jsou naše e-maily otevírány a na které odkazy klikáte. Tyto informace pak využíváme ke zlepšování e-mailů, které vám posíláme, a služeb, které poskytujeme.

9.   Práva zainteresovaných osob

Náleží vám tato práva zainteresovaných osob:

a.  Právo na informace

Máte právo vyžadovat od nás potvrzení o tom, jestli zpracováváme vaše osobní údaje.

b.  Oprava/vymazání/omezení zpracování

Kromě toho máte právo od nás vyžadovat, abychom:
•    vaše nesprávné osobní údaje neprodleně opravili (právo na opravu);
•    vaše osobní údaje neprodleně vymazali (právo na vymazání)
•   omezili zpracování (právo na omezení zpracování)

c.  Právo na přenosnost dat

Máte právo získat sváé osobní data, kteráé jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojně čitelném formátu a tato data zprostředkovat jiné odpovědné osobě.

d.  Právo na odstoupení

Svoje svolení můžete kdykoli odvolat. Odstoupení od svolení nemá vliv na legalitu zpracování, které proběhlo od povolení až do jeho odvolání.

e.  Právo vznést námitku

Je-li zpracování vašich osobních údajů vyžadováno ke splnění úkolu ve veřejném zájmu (čl. 6 ods. 1 pís. e) GDPR) nebo z důvodu bránění našim oprávněným zájmům (čl. 6 ods. 1 pís. f) GDPR), nemáte právo vznést námitku.

f.  Právo na stížnost

Pokud si myslíte, že zpracování vašich osobních údajů neprobíhá v souladu s GDPR, máte bez ohledu na jiné právní prostředky právo na stížnost u dozorního orgánu.

10.   Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

V případě změny právní situace, služby, nebo zpracování osobních údajů si vyhrazujeme právo na opravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. To však platí ale pouze v souvislosti s prohlášením o ochraně osobních údajů. Pokud je vyžadováno svolení uživatelů nebo části prohlášení o ochraně osobních údajů obsahují úpravy smluvního poměru s uživateli, musí uživatelé se změnami souhlasit.

Uživatelé se mohou pravidelně informovat o případných změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.