Čím se vyznačuje zalévání elektroniky?

Zalévání elektroniky, označované také jako „potting“, je proces v dávkovací technice, při němž jsou elektronické součástky zalévány nebo zapouzdřovány speciální pryskyřicí nebo epoxidovou hmotou. Tento proces slouží k ochraně elektronických komponentů před vnějšími vlivy, jako je vlhkost, vibrace, nárazy, chemikálie a vlivy prostředí.

Epoxidová pryskyřice se vypouští výstřikem.
Epoxidová pryskyřice se vypouští výstřikem.

Zde je několik důležité aspekty zalévání elektroniky:

Ochrana před vlivy prostředí:
Zalévání elektroniky chrání citlivé elektronické součástky před vlivy prostředí, jako je vlhkost, prach, koroze a extrémní teploty.

Tlumení vibrací:
Díky zalití jsou tlumeny vibrace a mechanické namáhání, kterým mohou být elektronické součástky vystaveny, což zvyšuje jejich životnost a spolehlivost.

Chemická odolnost:
Zalévací hmota může být chemicky odolná a chránit tak součástky před škodlivými chemikáliemi.

Izolace:
Zalévání elektroniky může sloužit jako izolační prostředek, aby se zajistilo, že elektrické komponenty jsou bezpečně izolovány od sebe navzájem.

Odolnost proti nárazu:
Chrání před fyzickými rázy a nárazy, které se mohou vyskytnout v některých aplikacích.

Ochrana proti EMI/RFI:
V některých případech poskytuje zalití také ochranu proti elektromagnetickému (EMI) a vysokofrekvenčnímu rušení (RFI).

Vizuální ochrana:
Barevný zalévací materiál často slouží jako vizuální ochrana. Značně ztěžuje kopírování elektronických součástek.

Přesná dávkovací a míchací technika umožňuje spolehlivé, rovnoměrné a vysoce kvalitní zalévání elektronických součástek. Zalévací hmota může být kapalná nebo pastovitá, v závislosti na požadavcích konkrétní aplikace. Tento proces se používá v různých průmyslových odvětvích, včetně výroby elektroniky, automobilového průmyslu, letectví, medicínské techniky a mnoha dalších, kde je ochrana elektronických součástek velmi důležitá.

Jaké jsou výhody zalévání elektroniky?

Zalévání elektroniky nabízí celou řadu výhod, které pomáhají zlepšit výkon a spolehlivost elektronických součástí a obvodů. Zde jsou některé z hlavních výhod:

  1. Ochrana před vlivy prostředí: Zalití chrání elektronické součástky před vlivy prostředí, jako je vlhkost, prach, chemikálie, koroze a extrémní teploty. To zvyšuje životnost a spolehlivost elektronických komponentů.
  2. Tlumení vibrací: Zalití tlumí vibrace a mechanická zatížení, která by mohla poškodit součásti. To je zvláště důležité v aplikacích, které jsou vystaveny vibracím, například v automobilovém nebo leteckém průmyslu.
  3. Izolace: Zalití může sloužit jako izolační prostředek, aby se zajistilo vzájemné odizolování elektrických komponentů a zabránilo vzniku nežádoucích elektrických spojů.
  4. Odolnost proti nárazu: Chrání před fyzickými rázy a nárazy, které se mohou vyskytnout v některých aplikacích, jako jsou například přenosná elektronická zařízení.
  5. Ochrana EMI/RFI: V některých případech poskytuje lití ochranu proti elektromagnetickému (EMI) a vysokofrekvenčnímu rušení (RFI), což je důležité pro zajištění správné funkce elektronických obvodů.
  6. Dlouhá životnost: Díky ochraně před vnějšími vlivy a poškozením může elektronické zalévání pomoci prodloužit životnost elektronických součástek a snížit jejich náchylnost k poruchám.
  7. Nákladová efektivita: Přestože je zalévání spojeno s dodatečnými náklady na materiál a pracovní dobu, může být z dlouhodobého hlediska nákladově efektivní, protože pomáhá předcházet nákladným opravám nebo poruchám elektronických součástí.
  8. Spokojenost zákazníků: Elektronická zařízení a systémy chráněné zalitím často nabízejí vyšší spolehlivost a delší životnost, což může zvýšit spokojenost zákazníků.
  9. Flexibilita konstrukce a designu: Zalévání elektroniky umožňuje umístit elektronické součástky do složitých tvarů nebo skříní, což v určitých aplikacích zvyšuje flexibilitu návrhu.

Tyto výhody činí ze zalévání elektroniky důležitý proces v elektronickém průmyslu a dalších oblastech, kde je třeba elektronické součásti chránit před vlivy prostředí a mechanickým namáháním. Pro dosažení optimálních výsledků je rozhodující přesné dávkování a aplikace odlévací hmoty.

V jakých odvětvích a na jakých trzích se používá zalévání elektroniky?

Elektronické součástky se nacházejí v široké škále produktů, a proto jsou procesy zalévání využívány téměř v každém odvětví. Mezi ně patří:
– Elektrotechnický a elektronický průmysl
– Automobilový průmysl
– Domácí spotřebiče
– E-mobilita
– Medicínská technika

Nabízí METER MIX produkty pro zalévání elektroniky?

Společnost METER MIX nabízí osvědčenou dávkovací techniku pro zalévání elektroniky. Pro tento účel lze sáhnout po následujících produktech:

Stroje pro kapalné materiály – kontinuální výdej materiálu
LiquidFlow 30

Stroje pro kapalné materiály – výdej materiálu po dávkách
LiquidShot 3
LiquidShot 4