Čím se vyznačuje zalévání elektroniky?

Zalévání elektroniky, označované také jako „potting“, je proces v dávkovací technice, při němž jsou elektronické součástky zalévány nebo zapouzdřovány speciální pryskyřicí nebo epoxidovou hmotou. Tento proces slouží k ochraně elektronických komponentů před vnějšími vlivy, jako je vlhkost, vibrace, nárazy, chemikálie a vlivy prostředí.

Zde je několik důležité aspekty zalévání elektroniky:

Ochrana před vlivy prostředí: Zalévání elektroniky chrání citlivé elektronické součástky před vlivy prostředí, jako je vlhkost, prach, koroze a extrémní teploty.

Tlumení vibrací: Díky zalití jsou tlumeny vibrace a mechanické namáhání, kterým mohou být elektronické součástky vystaveny, což zvyšuje jejich životnost a spolehlivost.

Chemická odolnost: Zalévací hmota může být chemicky odolná a chránit tak součástky před škodlivými chemikáliemi.

Izolace: Zalévání elektroniky může sloužit jako izolační prostředek, aby se zajistilo, že elektrické komponenty jsou bezpečně izolovány od sebe navzájem.

Odolnost proti nárazu: Chrání před fyzickými rázy a nárazy, které se mohou vyskytnout v některých aplikacích.

Ochrana proti EMI/RFI: V některých případech poskytuje zalití také ochranu proti elektromagnetickému (EMI) a vysokofrekvenčnímu rušení (RFI).

Vizuální ochrana: Barevný zalévací materiál často slouží jako vizuální ochrana. Značně ztěžuje kopírování elektronických součástek.

Přesná dávkovací a míchací technika umožňuje spolehlivé, rovnoměrné a vysoce kvalitní zalévání elektronických součástek. Zalévací hmota může být kapalná nebo pastovitá, v závislosti na požadavcích konkrétní aplikace. Tento proces se používá v různých průmyslových odvětvích, včetně výroby elektroniky, automobilového průmyslu, letectví, medicínské techniky a mnoha dalších, kde je ochrana elektronických součástek velmi důležitá.

Epoxidová pryskyřice se vypouští výstřikem.
Epoxidová pryskyřice se vypouští výstřikem.

Jaké jsou výhody zalévání elektroniky?

Zalévání elektroniky nabízí celou řadu výhod, které pomáhají zlepšit výkon a spolehlivost elektronických součástí a obvodů. Zde jsou některé z hlavních výhod:

  1. Ochrana před vlivy prostředí: Zalití chrání elektronické součástky před vlivy prostředí, jako je vlhkost, prach, chemikálie, koroze a extrémní teploty. To zvyšuje životnost a spolehlivost elektronických komponentů.
  2. Tlumení vibrací: Zalití tlumí vibrace a mechanická zatížení, která by mohla poškodit součásti. To je zvláště důležité v aplikacích, které jsou vystaveny vibracím, například v automobilovém nebo leteckém průmyslu.
  3. Izolace: Zalití může sloužit jako izolační prostředek, aby se zajistilo vzájemné odizolování elektrických komponentů a zabránilo vzniku nežádoucích elektrických spojů.
  4. Odolnost proti nárazu: Chrání před fyzickými rázy a nárazy, které se mohou vyskytnout v některých aplikacích, jako jsou například přenosná elektronická zařízení.
  5. Ochrana EMI/RFI: V některých případech poskytuje lití ochranu proti elektromagnetickému (EMI) a vysokofrekvenčnímu rušení (RFI), což je důležité pro zajištění správné funkce elektronických obvodů.
  6. Dlouhá životnost: Díky ochraně před vnějšími vlivy a poškozením může elektronické zalévání pomoci prodloužit životnost elektronických součástek a snížit jejich náchylnost k poruchám.
  7. Nákladová efektivita: Přestože je zalévání spojeno s dodatečnými náklady na materiál a pracovní dobu, může být z dlouhodobého hlediska nákladově efektivní, protože pomáhá předcházet nákladným opravám nebo poruchám elektronických součástí.
  8. Spokojenost zákazníků: Elektronická zařízení a systémy chráněné zalitím často nabízejí vyšší spolehlivost a delší životnost, což může zvýšit spokojenost zákazníků.
  9. Flexibilita konstrukce a designu: Zalévání elektroniky umožňuje umístit elektronické součástky do složitých tvarů nebo skříní, což v určitých aplikacích zvyšuje flexibilitu návrhu.

Tyto výhody činí ze zalévání elektroniky důležitý proces v elektronickém průmyslu a dalších oblastech, kde je třeba elektronické součásti chránit před vlivy prostředí a mechanickým namáháním. Pro dosažení optimálních výsledků je rozhodující přesné dávkování a aplikace odlévací hmoty.

V jakých odvětvích a na jakých trzích se používá zalévání elektroniky?

Elektronické součástky se nacházejí v široké škále produktů, a proto jsou procesy zalévání využívány téměř v každém odvětví. Mezi ně patří:
– Elektrotechnický a elektronický průmysl
– Automobilový průmysl
– Domácí spotřebiče
– E-mobilita
– Medicínská technika

Nabízí METER MIX produkty pro zalévání elektroniky?

Společnost METER MIX nabízí osvědčenou dávkovací techniku pro zalévání elektroniky. Pro tento účel lze sáhnout po následujících produktech:

Stroje pro kapalné materiály – kontinuální výdej materiálu
LiquidFlow 30

Stroje pro kapalné materiály – výdej materiálu po dávkách
LiquidShot 3
LiquidShot 4