Jak zní definice viskozity?

Viskozitou se vyjadřuje hustota anebo tekutost kapalného materiálu. Představme si například rozdíl mezi tekutostí vody a medu, přičemž med má vyšší viskozitu než voda. Viskozitu materiálu ovlivňuje několik faktorů jako například teplota. Málo viskózní materiál se dá přelít z originálního balení do systémových nádrží, kdežto vysoce viskózní materiál se musí dávkovat přímo z balení.

diagramm-viscosity_bg.jpg
METER MIX nabízí stroje pro materiály s různou viskozitou. Zde najdete přehled různých viskozit a vlastností.