K čemu slouží excentrické šnekové čerpadlo?

Excentrické šnekové čerpadlo je speciální objemové čerpadlo, které se používá pro přesné dávkování kapalin nebo viskózních materiálů. Tvoří je šroubový rotor (excentrická hřídel), který se otáčí v excentrické poloze uvnitř elastického statoru. Rotačním pohybem rotoru vzniká dutina, která pohybuje dopravovaný materiál ze strany vstupu na stranu výstupu. Excentrické šnekové čerpadlo se vyznačuje vysokou přesností, opakovatelností a schopností efektivně čerpat i viskózní materiály. Používá se v různých průmyslových odvětvích, kde je vyžadováno přesné dávkování pro výrobní procesy a aplikace.

[Translate to Czech Republic: Čeština:] 3D model of a Progressive cavity pump
Progresivní dutinové čerpadlo se používá k přesnému dávkování kapalin nebo viskózních materiálů.

Jak funguje excentrické šnekové čerpadlo?

Principem funkce excentrického šnekového čerpadla v dávkovací technice je rotační pohyb šroubového rotoru v elastickém statoru. Tato konstrukce vytváří zužující se dutinu mezi rotorem a statorem, která dopravuje čerpaný materiál ze strany vstupu na stranu výstupu. Zde je podrobné vysvětlení, jak funguje excentrické šnekové čerpadlo v dávkovací technice:

Vstupní fáze: Na začátku čerpacího cyklu je šroubový rotor uvnitř elastického statoru v excentrické (mimo střed posunuté) poloze. Dutina mezi rotorem a statorem je na vstupu široce otevřená. Čerpaný materiál, ať už kapalina nebo viskózní hmota, je vtažen do dutiny, protože otáčením rotoru se prostor zvětšuje.

Dávkovací fáze: Dalším otáčením se rotor posouvá podél podélné osy statoru. Tím dochází k postupnému zužování prostoru mezi rotorem a statorem. V důsledku tohoto zúžení je materiál tlačen a dopravován směrem k výstupu.

Fáze čerpání: Pokračující pohyb rotoru podél statoru tlačí materiál do prostoru mezi rotorem a statorem. Tlak v dutině stoupá a materiál je přes výstup vytlačován z čerpadla.

Opakování: Tento cyklus vstupu, dávkování, čerpání a výstupu se neustále opakuje díky pokračujícímu otáčení rotoru. Tímto způsobem je čerpaný materiál přesně dávkován a dopravován v předem definovaných množstvích.

Rozhodujícím aspektem excentrických šnekových čerpadel je vytlačovací účinek rotoru ve statoru, který umožňuje dávkování materiálů s vysokou přesností a opakovatelností. Úpravou rychlosti rotačního pohybu lze nastavit čerpací výkon a dávkování podle požadavků aplikace.

Excentrická šneková čerpadla jsou obzvláště vhodná pro čerpání viskózních a abrazivních materiálů a používají se pro přesné dávkování a čerpání v mnoha průmyslových odvětvích, včetně potravinářského, chemického a farmaceutického průmyslu, v čistírnách odpadních vod a podobně.

Jaké jsou výhody excentrického šnekového čerpadla?

Díky své speciální konstrukci a funkci nabízejí excentrická šneková čerpadla v různých aplikacích celou řadu předností. Zde jsou některé z hlavních výhod excentrických šnekových čerpadel:

Vysoká přesnost dávkování: Excentrická šneková čerpadla jsou známá svou výjimečně vysokou přesností dávkování. Umožňují přesné a opakovatelné dávkování kapalin nebo viskózních materiálů.

Přeprava materiálů s různou viskozitou: Dokáží efektivně čerpat materiály s nízkou až vysokou viskozitou, a to i ty, které jsou pro jiné typy čerpadel obtížně zvladatelné.

Šetrná přeprava materiálu: Excentrická šneková čerpadla zacházejí s dopravovaným materiálem šetrně, protože je během čerpacího procesu vystaven malým smykovým silám. To je důležité pro zachování citlivých nebo abrazivních materiálů.

Schopnost samonasávání: Excentrická šneková čerpadla jsou často samonasávací a dokáží nasát kapaliny z nízkých hladin nebo proti mírnému podtlaku.

Nízká pulzace: Ve srovnání například s pístovými čerpadly vytvářejí excentrická šneková čerpadla nízký stupeň pulzace toku kapaliny, což je výhodné v aplikacích s citlivými přístroji nebo zařízeními.

Čerpání abrazivních materiálů: Bez větších problémů mohou přepravovat abrazivní nebo plněné materiály. Jednotlivé součásti jsou často k dispozici v kaleném provedení.

Vysoká spolehlivost: Excentrická šneková čerpadla jsou zpravidla spolehlivá a nenáročná na údržbu. Mají dlouhou životnost a jsou vhodná pro nepřetržitý provoz.

Všestrannost: Mohou být použita pro širokou škálu kapalin a materiálů, včetně maziv, lepidel, těsnicích materiálů a zalévacích hmot.

Přizpůsobitelnost: Excentrická šneková čerpadla lze přizpůsobit různým aplikacím a prostředím, včetně těch s hygienickými požadavky nebo požadavky na ochranu proti výbuchu.

Účinnost: Obvykle jsou energeticky účinná a dosahují vysokého dávkovacího výkonu při nízké spotřebě energie.

Tyto výhody činí z excentrických šnekových čerpadel oblíbenou volbu v různých průmyslových odvětvích, včetně potravinářského, chemického, farmaceutického nebo stavebního průmyslu, při čištění odpadních vod a v mnoha dalších oblastech, kde je vyžadováno přesné dávkování a čerpání viskózních nebo citlivých materiálů.

Jaké jsou typické aplikace excentrického šnekového čerpadla?

Excentrická šneková čerpadla se používají v různých průmyslových odvětvích a aplikacích, zejména tam, kde je vyžadováno přesné dávkování a čerpání viskózních nebo citlivých materiálů. Zde jsou některé typické aplikace excentrických šnekových čerpadel:

Automobilový průmysl: Používají se k dávkování maziv, lepidel nebo těsnicích materiálů na automobilových komponentech.

Elektronika: Jsou vhodné pro zalévání komponentů, u nichž jsou potřebná mimořádně malá množství zalévací hmoty.

Univerzálnost a přesnost činí z excentrických šnekových čerpadel oblíbenou volbu pro širokou paletu průmyslových odvětví a aplikací, kde je rozhodující dávkování a doprava materiálu. Jsou obzvláště vhodná pro šetrnou manipulaci s viskózními nebo abrazivními materiály, zatímco zaručují vysokou přesnost dávkování.

Jaké druhy excentrických šnekových čerpadel existují?

Progresivní dutinová čerpadla lze rozdělit na různé typy podle konstrukce a použití. Zde jsou uvedeny některé hlavní typy progresivních dutinových čerpadel:

Existují dvě verze. První by měla být určena pro přečerpávání materiálů ze sudů. 
Progresivní dutinové čerpadlo by bylo namontováno přímo na 20l nebo 200l následnou desku a sloužilo by k přečerpávání materiálu přímo z 20l nebo 200l bubnu do dávkovacího systému. 
Druhá verze by sloužila k přesnému dávkování materiálů. 
Meter Mix se zaměřuje na přesné dávkování malých objemů materiálu na míchací hlavě.

Naše řešení: LiquidFlow 2