Jaký je rozdíl mezi měřením 1K a 2K?

Pojem dávkovací a směšovací technologie se vždy vztahuje na zpracování jedno či vícekomponentních materiálů. Může se jednat například o maziva, oleje, lepidla a těsnící hmoty jako je polyuretan, epoxid anebo silikon. Jednokomponentní materiály se používají především v oblasti automotive, zatímco dvoukomponentní materiál se zpravidla zpracovávají při zalévání, lepení, utěsňování a zasklívání různých dílů. Například při zpracování dvoukomponentního materiálu, kde jedna složka je epoxidová pryskyřice a druhá tvrdidlo, jsou obě složky nejprve plněny do oddělených zásobníků a poté dokonale smíchány během dávkovacího procesu.

Měření 1k a 2k se stroji METER MIX
Typické dávkování a míchání 2k: Byly dávkovány a míchány zálivkové směsi pro aplikaci zálivek.

Co je měření 1K?

Pro zpracování jednosložkových materiálů se používají jednosložkové dávkovací a míchací systémy. Mohou to být maziva a těsnicí materiály nebo pasty a lepidla, jako je polyuretan, epoxidová pryskyřice nebo silikon.
 

Dávkování tlakem a časem

 • Nejsnazší a nejúspornější dávkovací technologie
 • Ventil je otevřený na danou dobu a materiál je dávkován pod tlakem (tlak a průtok jsou stabilní)
 • Nízká úroveň bezpečnosti a opakovatelnosti
 • Ruční dávkování lepidel, automatizované dávkování s nízkými požadavky na kvalitu

Volumetrické dávkování

 • Nejpopulárnější způsob dávkování
 • Dávkování podle objemu dávky
 • Dvě možnosti:
 • Časově závislé: přesně definovaný objem je odměřen na specifickém místě
 • Časově nezávislé: objem musí být odměřen během dané doby a vzdálenosti
  • Automatické dávkování
  • Nejvyšší požadavky na bezpečnost práce a opakovatelnost dávky

Co je to měření a mixování 2K?

Dávkování 2K materiálů je složitější než 1K, protože je zapotřebí synchronizovaně odměřit a dokonale smíchat obě složky podle daného poměru. K tomu se využívá dvou různých čerpadlových technologií:

 • pístová
 • zubová